ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

دوره آموزشی نهضت کارآفرینی مردمی (نهکام)

ورکشاپ نرم افزار رویت

ثبت نام ترم دوم مطالعاتی آثار استاد عباسی ولدی(اختصاصی دانشگاه امام صادق علیه السلام)

کارگاه هوش معنوی و معنویت درمانی

نگاهی متفاوت به تربیت دینی و مربی با تکیه بر حکمت متعالیه

ثبت نام ترم سوم طرح مطالعاتی آثار استاد عباسی ولدی

اولین همایش مدیریت نوین در صنعت فودسرویس

ستارگان فروش

کارگاه مادر و کودک – رنگ رنگ نقاشی

سومین استارتاپ دموی صنعت گاز