ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

سمینار جمله سازی هیراد

رویکرد یادگیری مسئله محور

شیوه‌های نوین تدریس

بسته DVDهای رویداد نوآوری آموزشی «چهارسوق»

گروه جهادی شهیدرضا پناهی

کارسوق علمی – عملی بازی‌ندگی

ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

سفر به استان چهار محال و بختیاری