ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

ترم دوم دوره شهید محمد هادی ذوالفقاری (سیر مطالعاتی کتب استاد عباسی ولدی)

سمینار رایگان طراحی کسب و کار

کارگاه شفای کودک درون با روح هنر

کارگاه آموزشی سیستم های دینامیکی و نرم افزار vensim

چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران

دوره سینمای موج نوی کره

اصول طراحی مبلمان با هدف تولید

دوره جامع توسعه مهارتهای فردی

تربیت مربی مهد (اختصاصی)

پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری