زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
رویداد های دانشجویی
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1398/11/03
پـایـان رویـداد
03:30
1398/11/03
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/12159
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت