زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دوره بین المللی مدیریت پروژه بر اساس prince2 foundation
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1399/12/09
پـایـان رویـداد
03:30
1399/12/09
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/12210
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت