زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
آموزش غیرحضوری ایمنی داربست بندی
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1399/12/17
پـایـان رویـداد
03:30
1399/12/17
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/12421
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت