زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
برنامه درسی روییدنی؛چرایی و چگونگی

شما در این رویداد با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: 

– اصول و مبانی تعلیم و تربیت

– عناصر برنامه درسی

– چگونگی طراحی برنامه درسی بر اساس اصول و مبانی

– آشنایی با برنامه درسی روییدنی

– چگونگی اجرای برنامه درسی روییدنی برای سنین پیش از دبستان و دوره اول دبستان

قـوانین و مقـررات
لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع دوره در مکان حاضر باشید. 
پـرسـش و پـاسـخ
اتوبان حقانی. باغ کتاب تهران. سالن آموزش
شـروع رویـداد
08:30
1397/07/26
پـایـان رویـداد
13:30
1397/08/03
بـرگـزارکـننده
عابده بهمن پور
09909997967
کارشناس ارشد برنامه درسی متخصص طراحی و اجرای برنامه درسی روییدنی برای سنین پیش از دبستان
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13170
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت