زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
کارگاه آموزشی حمایت بین المللی از اختراعات و PCT

سرفصل های دوره به شرح زیر می باشد:

– اهميت، ابعاد، اقسام و مصاديق مالکيت فکری

پتنت (اختـراع)، طـرح صنعتی و علائم تجاری

– بررسی چگونگی حمايت بين المللی از اختراعات

– آشنايـی با معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

– فـرآينـد ثبـت و جـستجـوی اختـراع در PCT

– آشنايـی با سـازمان هـای بيـن المللی مربوطه

پـرسـش و پـاسـخ
نمایشگاه بین المللی تبریز
شـروع رویـداد
03:30
1397/08/11
پـایـان رویـداد
03:30
1397/08/11
بـرگـزارکـننده
نوفن حامی
09355047676
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13199
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت