زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
سلسله نشست های کارآفرینان برتر

رویداد کار افرینی با حضور کارآفرینان

پـرسـش و پـاسـخ
دانشگاه تربیت مدرس
شـروع رویـداد
10:00
1397/10/03
پـایـان رویـداد
12:00
1397/10/03
بـرگـزارکـننده
دانشگاه تربیت مدرس
02166919151
دانشگاه تربیت مدرس
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13314
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت