زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
استارت آپ ایده گردشگری

دومین دوره جشنواره ملی ایده پروری در حوزه گردشگری

استارت آپ

همایش تخصصی گردشگری الکترونیک

همایش تخصصی گردشگری سلامت

کارگاه آشنایی بابوم کسی و کار

با ارائه گواهینامه معتبر

پـرسـش و پـاسـخ
بلوار سازمان آب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
شـروع رویـداد
08:00
1397/12/01
پـایـان رویـداد
20:00
1397/12/03
بـرگـزارکـننده
اداره کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
05138466063-4
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13460
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت