زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
اردو طبیعت گردی و پاکسازی طبیعت

کمیته محیط زیست و توسعه‌پایدار انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه امیرکبیر برگزار میکند:

اردو یک روزه طبیعت‌گردی و پاکسازی جنگل کارا درکه

ویژه دختران و پسران

ساعت حرکت اتوبوس دختران ۸ و پسران ۹ صبح

به همراه ناهار و میان‌وعده

قـوانین و مقـررات

پوشیدن لباس مناسب از الزامات شرکت در این اردو میباشد.


پـرسـش و پـاسـخ
دانشگاه امیرکبیر
شـروع رویـداد
08:00
1397/12/17
پـایـان رویـداد
17:00
1397/12/17
بـرگـزارکـننده
سید رضا محسن نژاد
09118808279
انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13567
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت