زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دوره فروش و فروشندگی حرفه ای

دومین دوره فروش و فروشندگی حرفه ای

سر فصل های آموزش:

۱-ایجاد یک شخصیت قوی در فروش

۲-روش های فروش در زمان رکود

۳-دلایل خرید و عدم خرید مشتریان؟

۴-نقش فروشنده در چرخه اقتصادی

۵-روش های نفذ در دنیای مشتری

پـرسـش و پـاسـخ
اراک میدان امام خمینی ساختمان کسب وکار طبقه هشتم واحد 805
شـروع رویـداد
15:00
1398/03/22
پـایـان رویـداد
19:00
1398/04/12
بـرگـزارکـننده
سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی
08634134017
سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی از اسفند ماه ۱۳۸۳ در راستای رسالت خود، در جهت گسترش مفاهیم علمی مدیریت و به منظور کمک به توسعه ظرفیت مدیریت در استان ، تمامی توان خود را حول سه محور آموزش، مشاوره و تحقیق بکار گرفته است.
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13669
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت