بـلیت رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
یادگیری تعاملی

طراحی کلاس بر مبنای یادگیری تعاملی

نظریه های یادگیری

رویکرده های نوین در آموزش

اجرای موثر کار گروهی

نظریه اجتماعی – فرهنگی

مثلث تحول کلاس درس

و….

قـوانین و مقـررات

ویژه مربیان مدارس شهرستان میاندوآب

تهیه کد بلیط

پـرسـش و پـاسـخ
خیابان 17 شهریور بن بست امیر مدرسه ثقلین
شـروع رویـداد
15:00
1398/05/01
پـایـان رویـداد
20:00
1398/05/03
بـرگـزارکـننده
مدرسه غیردولتی ثقلین
04445265331
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13706
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت