زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
کارگاه مادر و کودک – قصه گویی خلاق
پـرسـش و پـاسـخ
مدرسه سراج
شـروع رویـداد
10:00
1398/04/25
پـایـان رویـداد
12:00
1398/04/25
بـرگـزارکـننده
مدرسه سراج
09354254490
مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج www.serajedu.ir
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13712
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت