نقاشی کارتون

نقاشی کارتون

مربی :اقای دارینی

روز : شنبه ها 

ساعت : ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

پایه های دوم و سوم

پـرسـش و پـاسـخ
شهرک نمونه - خیابان خواجوی کرمانی - موسسه آموزشی فرهیختگان سراج
شـروع رویـداد
14:00
1398/04/25
پـایـان رویـداد
15:30
1398/06/25
بـرگـزارکـننده
دبستان فرهیختگان سراج
47340
دبستان فرهیختگان سراج
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13739
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت