کار با کاغذ

کار با کاغذ

مربی :آقای سبحانی

روز: دوشنبه ها

ساعت : ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵

پایه دوم و سوم

پـرسـش و پـاسـخ
شهرک نمونه - خیابان خواجوی کرمانی - موسسه فرهیختگان سراج
شـروع رویـداد
15:45
1398/04/25
پـایـان رویـداد
17:15
1398/06/25
بـرگـزارکـننده
دبستان فرهیختگان سراج
47340
دبستان فرهیختگان سراج
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13743
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت