زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
اردوی مشهد موسسه فرهنگی برهان

اردوی مشهد موسسه فرهنگی برهان

زمان:۲۲الی۲۶مرداد ماه

هزینه:۴۰۰هزار تومان

قـوانین و مقـررات
این اردو ویژه ی فراگیران جلسات تربیتی موسسه فرهنگی برهان می باشد.
پـرسـش و پـاسـخ
استان خراسان رضوی، مشهد مقدس
شـروع رویـداد
15:15
1398/05/22
پـایـان رویـداد
15:15
1398/05/26
بـرگـزارکـننده
مؤسسه فرهنگی برهان
09352173171
مؤسسه فرهنگی برهان مبین ایرانیان
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13758
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت