زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دوره آموزشی نهضت کارآفرینی مردمی (نهکام)
پـرسـش و پـاسـخ
مشهد چهار راه گلستان، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
شـروع رویـداد
07:00
1398/06/06
پـایـان رویـداد
20:00
1398/06/08
بـرگـزارکـننده
نهضت کارآفرینی مردمی
02144633625
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13867
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت