بـلیت رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
جهادگران کارآفرین

ثبت نام افراد جهادگر درخصوص شرکت درعملیات جهادی درسرتاسر استان چهارمحال بختیاری

 https://www.ruydad.ir/13932/

پـرسـش و پـاسـخ
چهارمحال بختیاری
شـروع رویـداد
00:00
1398/07/09
پـایـان رویـداد
13:10
1398/07/09
بـرگـزارکـننده
کمیته امداد
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13932
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت