بـلیت رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
مسابقه حسابدار برتر

برگزاری مسابقه بزرگ حسابدار برتر توسط انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

جوایز: نفر اول : ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال-نفر دوم: ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال-نفر سوم: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال-نفرات چهارم تا دهم : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
10:00
1398/09/08
پـایـان رویـداد
14:00
1398/09/08
بـرگـزارکـننده
انجمن علمی حسابداری
09300872362
انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13944
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت