زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
سند تحول

جشنواره سند تحول آ.پ

پـرسـش و پـاسـخ
دانشگاه فرهنگیان
شـروع رویـداد
14:55
1398/07/03
پـایـان رویـداد
23:28
1398/07/04
بـرگـزارکـننده
بسیج دانشجویی
09116545655
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13952
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت