زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دوره آموزشی هوش هیجانی

آیا همه موفقیتهای فرد به میزان آی کیو (IQ) آنها بستگی دارد؟ اطمینان دارم نظر شما هم خیر هست. دیگر تنها تخصص نیست که باعث پیشرفت می شود، بلکه موضوع شناسایی و مدیریت احساسات و هیجانات، برقراری ارتباط صحیح و سازنده و قدرت آن در موفقیت تاثیر بسیار زیادی دارد. اینکه چگونه خود را بشناسیم و بر احساسات خود مسلط بوده و در راستای برقراری ارتباط موثر به همدلی و درک احساسات دیگران بپردازیم تماما نیاز به تقویت هوش هیجانی دارد. بر خلاف آی کیو، هوش هیجانی قابل بهبود بوده و این موضوع ارزش آن را نیز چند برابر می نماید.

 

w  w  w  .  s  i  a  v  a  s  h  j  a  f  a  r  i  .  c  o  m   

instagram: siavashjafari_co

—— بـه هـمراه ارائـه گـواهینامه بـین الـمللی ——

 

هـمراه مـا بـاشید در دوره هـوش هـیجانی بـا:

روشـهای خـودآگـاهی بـه مـنظور آگـاهی بـر روی هـیجانات و احـساسات خـود
آمـوزش روشـهای صـحیح مـدیریت بـر هـیجانات خـود
هـوش هـیجانی در فـروش و کـسب و کـار
مـدیریت صـحیح اسـترس و خـشم
روشـهای صـحیح تـصمیم گـیری و کـنترل احـساسات در تـصمیم گـیری ها
افـزایش کـیفیت ایـجاد، نـگهداشت و حـتی پـایان صـحیح یـک ارتـباط
افـزایش کـیفیت ارتـباطـات در زنـدگی و مـحیط کـار

 

—— پوستر دوره ——

 

مشاهده صفحه اختصاصی این دوره بر روی وب سایت سیاوش جعفری

w  w  w  .  s  i  a  v  a  s  h  j  a  f  a  r  i  .  c  o  m   

 

پـکیج ویـژه و رایـگان دوره:

اخـذ رایـگان آزمـون اسـتاندارد هـوش هـیجانی قـبل از شـروع دوره
تـعیین سـطح به صـورت فـردی و ارائـه تـحلیل نـتایج آزمـون

 زمـان بـرگزاری: 12 سـاعت (۳ جـلسه، ۴ سـاعته) آمـوزش کـاربردی، / ثـبت نام: ۰۹۱۹۸۹۲۳۷۶۰  –  70 284 284-021 

۱۵ مـهرماه ۱۳۹۸ – سـاعت ۱۷:۰۰ الـی ۲۱:۰۰
۲۲ مـهرماه ۱۳۹۸ – سـاعت ۱۷:۰۰ الـی ۲۱:۰۰

۲۹ مـهرماه ۱۳۹۸ – سـاعت ۱۷:۰۰ الـی ۲۱:۰۰

پـرسـش و پـاسـخ
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان آرامش، پلاک 18، واحد 16
شـروع رویـداد
17:00
1398/07/15
پـایـان رویـداد
21:00
1398/07/29
بـرگـزارکـننده
گروه مشاوره و آموزشهای تخصصی سیاوش جعفری
02128428470 - 09198923760
سیاوش جعفری - مشاور ارشد کسب و کار و مدرس دوره های آموزشی تخصصی Senior Business Development Consultant, teacher & MBA Lecturer www.siavashjafari.com instagram: siavashjafari_co
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13968
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت