زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
سمینار معجونی از زبان بدن

آنالیز نیات درونی و احساسات دیگران 

روش صحیح برقراری ارتباط مؤثر

شناخت دروغگویان 

هک ذهن

پـرسـش و پـاسـخ
مشهد فلسطین 12 خانه علوم تربیتی
شـروع رویـداد
18:00
1398/09/05
پـایـان رویـداد
19:00
1398/09/05
بـرگـزارکـننده
بنیامین بصیریان
09332974340
بنیامین بصیریان دارای مدرک زبان بدن از دانشگاه اتریش مؤلف دو کتاب
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/14060
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت