زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
پیچ تاپ
پـرسـش و پـاسـخ
بلوار امام رضا نرسیده به میدان پارچین خیابان شهید شیر نصب مرکز نواوری پیچ مهره و اتصالات
شـروع رویـداد
13:00
1398/11/18
پـایـان رویـداد
18:00
1398/11/18
بـرگـزارکـننده
مرکز نواوری پیچ
09123444803
دانشگاه جامع مرکز نواوری پیچ
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/14144
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت