زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
تحلیل بنیادی صنعت نیروگاه

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری این دوره‌ نموده است. در این دوره صنایع مهم بازار سرمایه از نظر بنیادی و به صورت تخصصی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

محورهای اصلی دوره:
  • نگاهی به صنعت نیروگاه
  • میزان عرضه  تقاضا
  • تحلیل و بررسی سرمایه گذاری در صنعت نیروگاه
پـرسـش و پـاسـخ
بلوار آفریقا - بالا‌تر از چهارراه جهان کودک - نبش دیدار- کارگزاری مفید
شـروع رویـداد
16:30
1398/10/21
پـایـان رویـداد
19:30
1398/10/21
بـرگـزارکـننده
کارگزاری مفید
02181901531
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/14168
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت