زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
سمینار سیمرغ

* تنها چیز ثابت در جهان تغییر است *

اتفاقات طبیعی و انسانی در طول حیات بشر در روی زمین به ما ثابت کرده است که برای 

۱) بقا

۲) دستاوردهای جدید

می بایست تن به تغییر بدهیم.

_ در این سمینار به شما خواهیم گفت:

( برای به دست آوردن موفقیت های بیشتر در زندگی به چه تغییراتی نیاز دارید و از کجا و چگونه باید اقدام کنید )

 

_ با حضور در این سمینار خیریه :

۱) هم آموزش میبینیم

۲) هم حال خوب دریافت میکنیم

۳) هم با انسانهای جدید آشنا میشویم و روابط بیشتری پیدا میکنیم

۴) در یک کار خیر سهیم میشویم

۵) از هدایای این سمینار بهره مند میشویم

 

<< مبلغ سرمایه گذاری در این سمینار ۹ هزار تومان می باشد که :

معادل ۹ برابر آن به شما هدیه آموزشی تقدیم میکنیم >>

 

* شما لایق دریافت  سیمرغ هستید *

پـرسـش و پـاسـخ
شریعتی_قلهک خیابان یخچال نبش کی نژاد دانشکده مدیریت و حسابداری(ساختمان شهید هادی)
شـروع رویـداد
17:30
1398/10/25
پـایـان رویـداد
20:00
1398/10/25
بـرگـزارکـننده
ذهن مثبت
02177074276
مجموعه آموزشی و انگیزشی ذهن مثبت
خـرید بلیت