زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
همایش برای اعتماد همسرم چه کنم؟

راهکار های نوین طبی و روانشناسانه در جذب و گسترش اعتماد در خانواده

خانه هم اندیشی سلامت با همکاری فرهنگسرای خانواده شهرداری مشهد

قـوانین و مقـررات

پنجشنبه 98/10/26 ساعت 17:30

یکشنبه 98/10/29 ساعت 10:30 

پـرسـش و پـاسـخ
مشهد - منطقه قاسم آباد - بلوار ادیب - استاد یوسفی 13 - فرهنگسرای خانواده
شـروع رویـداد
10:30
1398/10/29
پـایـان رویـداد
12:30
1398/10/29
بـرگـزارکـننده
خانه هم اندیشی سلامت
051-37112280
خانه هم اندیشی سلامت مشاوره و درمان چالش های حوزه خانواده با رویکرد طبی و روانشناسانه
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/14244
دسـته رویـداد :
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت