زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دوره مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از BPMN
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1398/07/24
پـایـان رویـداد
03:30
1398/07/24
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/1511
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت