زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دومین مسابقه ی برنامه نویسی و حل مساله ی سمکد
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1400/05/04
پـایـان رویـداد
03:30
1400/05/04
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/1895
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت