زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
کارگاه کار تیمی با بازی چرخ مربع
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1397/09/23
پـایـان رویـداد
03:30
1397/09/23
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/3978
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت