زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
دوره ی تربیت مربّی مجتمع آموزشی سراج
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1398/04/30
پـایـان رویـداد
03:30
1398/04/30
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/742
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت