زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
فرابرنامه‌ی تابستان ۹۶ سراج
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1399/09/10
پـایـان رویـداد
03:30
1399/09/10
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/812
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت