زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
راهکارهای طراحی معماری و احیای محیط های یادگیری در مدارس – کارگاه سوم از مجموعه کارگاه های آشنایی با “الگوی مدرسه ای و برنامه درسی حکمت”
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1400/05/04
پـایـان رویـداد
03:30
1400/05/04
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/980
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت