زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
اولین پیش رویداد تکانش – معرفی تکانش
پـرسـش و پـاسـخ
شـروع رویـداد
03:30
1397/07/27
پـایـان رویـداد
03:30
1397/07/27
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/988
دسـته رویـداد :
دسته‌بندی نشده
برچـسب های رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت