ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

سمینارآموزشی نگارش انگلیسی و جمله سازی حرفه ای به سبک Native

رویکرد یادگیری مسئله محور

شیوه‌های نوین تدریس

بسته DVDهای رویداد نوآوری آموزشی «چهارسوق»

گروه جهادی شهیدرضا پناهی

کارسوق علمی – عملی بازی‌ندگی

نخستین همایش تغذیه و فراموش شدن در تربیت

کاربرد گیمیفیکیشن در تدریس، تولید محتوا و ارزیابی

یادگیری اکتشافی در یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد مدرسه‌ای حکمت

کارگاه آموزشی یادگیری مسئله محور