ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

نخستین رویداد رهاورد

دوره آموزش مربیان و همکاران همت

معلم سوم: معماری مدارس کارآمد به مثابه ابزار یادگیری

از مدیریت بر خود تا مدیریت مدرسه

کارگاه نوروفیدبک مقدماتی

دوره آموزش وردپرس رایگان

دوره فشرده حقوق رسانه

سمینارآموزشی نگارش انگلیسی و جمله سازی حرفه ای به سبک Native

رویکرد یادگیری مسئله محور

شیوه‌های نوین تدریس

بسته DVDهای رویداد نوآوری آموزشی «چهارسوق»

گروه جهادی شهیدرضا پناهی

کارسوق علمی – عملی بازی‌ندگی

نخستین همایش تغذیه و فراموش شدن در تربیت