ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر
پـشـتیبانی سـایت رویـداد
گـروه پـشـتیبانی رویداد در حـال رفـع مـشکلات کاربری و بـهبود عملکرد سـایت بوده لذا پـیشنهادات و انتقادات شـما ما را در این مسیر یاری می نماید...
* در صورتی که در خصوص رویدادی خاص سوالی دارید با شماره تماس برگزار کننده رویداد تماس حاصل نمایید.
* در صورتی که به مشکل فنی در سایت برخورد نموده اید در این فرم و با ذکر جزییات و مشخصات فردی (ایمیل، شـماره تماس، نام و نام خانوادگی) فرم را تکمیل نمایید.
شماره تماس پشتیبانی : 09122260916