ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

تئاتر جابر

کارسوق علمی – عملی بازی‌ندگی

نخستین همایش تغذیه و فراموش شدن در تربیت

تور رفتینگ مارکده

ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

کاربرد گیمیفیکیشن در تدریس، تولید محتوا و ارزیابی

یادگیری اکتشافی در یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد مدرسه‌ای حکمت

کارگاه آموزش گوگل ادوردز

کارگاه آموزشی یادگیری مسئله محور

اردوی یک روزه در اردوگاه دارالقرآن