ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

اردوی مشهد مقدس

چیستی تفکر خلاق و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

اصول تنظیم قرارداد و پیمان های داخلی

آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بهبود والدگری برا اساس ذهن آگاهی(MB) و مدیریت رفتاری کودکان توسط والدین (PMT)

سطح دوم سیر مطالعات تربیتی، گروه اول

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی

اردوی راهیان نور موسسه فرهنگی برهان

آشنایی با روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس

ضروری ترین قوانینی که هر معامله گر باید بداند

رویداد استارتاپی فناوری های نوین در صنعت غذا،دارو، سلامت و کشاورزی

دوره تربیت مربی مجتمع آموزشی امام مهدی (عج) – مرحله اول

همایش برای اعتماد همسرم چه کنم؟

ورود به بورس