ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

یادگیری اکتشافی در یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد مدرسه‌ای حکمت