ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

يادگيری معكوس

یادگیری اکتشافی در یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد مدرسه‌ای حکمت